CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

CAJOMIR FEST 2016 / 8 / 21 – PRAGUE, VYSEHRAD

Čajomír fest je inspirován tradičním čajovým festivalem, kde se prezentují všechny tradiční čajové školy. V roce 2009 Čajomír založil tradici setkání milovníků čajového umění na Starém purkrabství v národní kulturní památce Vyšehrad v Praze. Čajomír fest je největší čajovnou pod širým nebem v Evropě, která představuje komunitu profesionálů i laiků – čajoven, čajových mistrů, dovozců, keramiků, umělců a milců, kterým je inspirací k tvorbě a životu nápoj s názvem čaj.V neděli 21. srpna od svítání do úsvitu se na magickém Vyšehradě uskuteční 8. ročník mezinárodního festivalu čajového umění Čajomír fest 2016. Své si užijí čajoví amatéři i zkušení a dlouholetí milovníci tohoto zdravého nápoje. Dramaturgie festivalu představuje tradiční i moderní svět čajů, bylin a nealkoholických nápojů.
———————————————————————————————————————————————————-
Cajomir fest is inspired by traditional tea festival, which presents all the traditional tea schools. In 2009 Cajomir established tradition of tea art lovers meeting at the Old Burgravery in the national cultural monument Vyšehrad in Prague. Cajomir fest is the largest open-air tea house in Europe, which represents a community of professionals and amateurs – teahouses, tea masters, importers, potters, artists and tea-lovers, whose works and lives are inspired by the beverage called tea. On Sunday, August 21st, from dawn to dawn, Cajomir fest 2016, the 8th International Festival of Tea Arts, will be held. Tea amateurs as well as experienced and long-time fans of this healthy beverage will all enjoy. The dramaturgy of the festival is introducing traditional and modern world of tea, herbs and soft drinks.

TEA MASTER CUP WEB

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V PŘÍPRAVĚ LEDOVÉHO ČAJE / INTERNATIONAL COMPETITION IN ICE TEA PREPARATION - TEA MASTER CUP

Na Čajomír festu proběhne soutěž Tea Master Cup - kategorie Mixologie, kde se bude soutěžit v přípravě ledového čaje o účast na světovém finale v Indii. Od 12 hodin máte možnost sledovat soutěžící, jak před odbornou porotou předvádí svůj čajový um a svůj výtvor obhajují. Celé vystoupení jednoho soutěžícího trvá 15 minut a hodnotí se jak vzhled, vůně a chuť drinku, tak samotná prezentace soutěžícího.

At Cajomir Fest, Tea Master Cup - Mixology category will take place. Participants will compete in ice tea preparation to win a spot in the world final in India. From 12 o'clock you can watch the competitors in front of professional judges, showing their tea capabilities and defending their creations. Whole performance of one competitor lasts for 15 minutes and judges evaluate not only appearance, smell, and taste of the drink, but also the actual presentation of the competitor.
CHCI SE REGISTROVAT DO SOUTĚŽE/ REGISTER IN THE COMPETITION

SOUTĚŽ O KRÁLE ČAJMANŮ / KING "CAJMAN" COMPETITION

Máš odvahu a chuť připravovat celý den na Vyšehradě čaj pro hosty festu? Tak se zdarma zaregistruj. Čajomír ti nechá parádní místo pro tvoji čajovnu. Každý s degustační páskou bude moci od tebe ochutnávat. Ten kdo získá nejvíce Čajků se stane Králem čajmanů! Čajovny budou pro návštěvníky otevřené od 10 hodin. Seznam registrovaných čajoven najdete ZDE

Do you have the courage and desire to prepare tea during all day in Vysehrad for festival guests? If so, register for free! Čajomír will give you a great spot for your tea room and any guest with degustation band will be able to taste your tea. Whoever gets the most likes will become King "Cajman" of the festival! Tea houses will be open for visitors from 10 am. You can see the list of registered teahouses HERE

KOUPIT VSTUPENKU DO VELKÉ DEGUSTAČNÍ HRY / BUY TICKET FOR BIG DEGUSTATION GAME

VELKÁ DEGUSTAČNÍ HRA / BIG DEGUSTATION GAME

Od 10 do 19 hodin se můžete zapojit do velké degustační soutěže, která prověří každého v rozeznávání chutí čajů a bylin. Na hráče čeká 5 stanovišť, 50 čajů, 3 hodiny soustředěného ochutnávání, desítky spoluhráčů a mnoho zábavy. Prověřte své chuťové pohárky a získejte festivalový pohár. V ceně startovného je degustační páska. Na 5 vítězů čekají hodnotné ceny v podobě čajů a nádobí od partnerů Čajomír festu. Limitovaná nabídka 150 míst. Registrovat se můžete v předpordeji ZDE.

From 10 am to 7 pm you can join the Big Degustation Game, that will verify you abilities in recognizing different tastes of teas and herbs. We will prepare 5 spots, 50 kinds of tea, 3 hours of focused tasting, dozens of players a lots of fun. Test your tastebuds and win the festival cup. The starting fee includes degustation band. 5 winners will get valuable prizes in form of teas and dishes from festival partners. The offer is limited to 150 spots. You can register in advance HERE.
PROGRAM ČAJOMÍR FEST 2016

ZAČÍNÁME OD SVÍTÁNÍ/ STARTING WITH THE SUNRISE

Již od druhého ročníku otvíráme program festu od prvních slunečních paprsků. Svítání na Vyšehradě má své neopakovatelné kouzlo a užiješ si opravdu celý čajový den. Program ranní části je spojený s rituálem, cvičením, meditací a zdravou snídaní.

Since the second year of the festival, we are opening the the festival program with the sunrise. Sunrise in Vysehrad has its unique charm and you will enjoy an entire day full of tea. The program of the morning part is associated with a morning ritual, exercising, meditation and healthy breakfast.

KOUPIT VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI / BUY TICKETS IN ADVANCE

VSTUPENKY NA ČAJOMÍR FEST / BUY TICKETS FOR ČAJOMÍR

DEGUSTAČNÍ PÁSKA: za 150 Kč si můžete užít festovalové čajovny.

Limitovaná VELKÁ DEGUSTAČNÍ HRA: za 400 Kč se můžete zúřastnít velké degustařní hry, omezený počet vstupenek lze zakoupit v předprodeji za 350 Kč.

KOUPIT VSTUPENKY

TASTING ENTRANCE: for CZK 150 you can enjoy festival's tearooms.

Limited BIG DEGUSTATION GAME: for CZK 400 you can enter the degustation game, limited number of tickets can be also bought for CZK 350 in advance sale.

BUY TICKETS NOW

ZERO WASTE HERO NA ČAJOMÍR FESTU / AT CAJOMIR FEST

Slyšeli jste už o „Zero Waste“? Je to směr tzv. nulového odpadu. V letošním roce jsme se na Čajomír festu rozhodli stát se Zero Waste Hero a proto letos společně třídíme odpady a jsou vítány vaše vlastní šálky, příbory nebo talíže. Staň se hrdinou nulového odpadu!

Have you heard about "Zero Waste"? This year Cajomir fest decided to become a Zero Waste Hero and therefore we are all going to separate waste together. Your own cups, forks, knives and plates are welcome. Become a zero waste hero!

FESTIVALOVÝ BLOG

TOP UA-9965985-1